Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dyplomacja czekowa PDF Print Email
D

Dyplomacja czekowa (ang. checkbook diplomacy) to termin stosowany do określenia polityki zagranicznej realizowanej za pomocą środków finansowych. Został użyty po raz pierwszy na określenie zaangażowania się Niemiec i Japonii w I wojnę w Zatoce Perskiej. Państwa te, z uwagi na swoją przeszłość, unikały zaangażowania wojskowego, w zamian za to dostarczając środki finansowe wspomagające wykonanie operacji.