Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Denazyfikacja PDF Print Email
D

Denazyfikacja - pojęcie to określa środki, które podjęto zgodnie z Umową Poczdamską (z 2 sierpnia 1945) w celu likwidacji faszyzmu w Niemczech. Regulacje dotyczące denazyfikacji przyjmowane były przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec. Dotyczyły one: oczyszczenia ustawodawstwa niemieckiego z hitlerowskich ustaw, rozwiązania wszystkich organizacji hitlerowskich, karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, oczyszczenia urzędów publicznych z członków NSDAP oraz powołania niemieckich sądów denazyfikacyjnych. W każdej ze stref okupacyjnych na podstawie tych regulacji zostały wydane odrębne, różniące się przepisy wykonawcze. 24 grudnia 1950 przeprowadzono amnestię Wysokich Komisarzy Niemiec Zachodnich. Związek Radziecki zarzucił wtedy aliantom zachodnim, że umożliwili tym samym powrót byłych członków NSDAP do stanowisk w administracji państwowej i w sądownictwie RFN.