Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Deklaracja PDF Print Email
D

Określenie "deklaracja" używane jest w kilku znaczeniach. Dla oznaczenia rodzaju traktatu, na którego podstawie strony zobowiązują się do określonego postępowania, zaciągają konkretne zobowiązania międzynarodowe; dla oznaczenia jednostronnego aktu rodzącego skutki prawne dla innych państw, np. deklaracja w sprawie przystąpienia do wojny, deklaracja w sprawie neutralności w określonej wojnie, ogłoszenia blokady itp.; dla oznaczenia oświadczenia wyjaśniającego urbi et orbi stanowisko jednego państwa lub więcej w określonej sprawie lub wyrażającego stanowisko, poglądy i ocenę sytuacji międzynarodowej, stanu stosunków dwustronnych itp. Niekiedy deklaracje te noszą także nazwę oświadczeń i komunikatów. Tak np. odpowiednie deklaracje ogłaszane są nieraz na zakończenie oficjalnych wizyt najwyższych przedstawicieli państw. Czasami bywają podpisywane przez głowę państwa i szefów rządów, jednakże z formalnego punktu widzenia, a więc z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie mają obligatoryjnego charakteru, natomiast z pewnością zobowiązują państwa w sensie moralno-politycznym. Deklaracje tego rodzaju nie są redagowane w formie umów międzynarodowych.