Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dyktatura PDF Print Email
D

Dyktatura to forma rządów, w której absolutna władza jest powierzona jednostce. W tym znaczeniu dyktatura jest tożsama z autokracją. Początkowo termin ten był kojarzony z nieograniczonymi uprawnieniami nadzwyczajnymi przyznawanymi najwyższemu urzędnikowi we wczesnym okresie Republiki Rzymskiej, co stworzyło formę dyktatury wpisanej w ustrój. Jednakże, we współczesnym rozumieniu tego słowa, dyktatorzy są postrzegani jako osoby znajdujące się ponad prawem, działające ponad ograniczeniami konstytucyjnymi. Do dawnych przykładów dyktatorów zaliczają się rzymscy władcy Sulla, Juliusz Cezar i Oktawian August, a z bardziej współczesnych można wymienić Hitlera, Mussoliniego i Saddama Husajna. W ujęciu bardziej ogólnym, dyktaturę cechuje sprawowanie arbitralnej i niekontrolowanej władzy, tak jak w przypadku "dyktatury klasowej", "dyktatury partyjnej", "dyktatury wojskowej" i "dyktatury jednostki".

Źródło: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.