Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dominium PDF Print Email
D

Dominium pierwotnie oznaczało po prostu kolonię, czyli całkowite zwierzchnictwo jednego państwa nad innym okreśonym terytorium (jego niczym nie ograniczone podporządkowanie). W latach 1867-1947 w imperium brytyjskim dominium oznaczało obszar otrzymujący znaczną i zwiększającą się z biegiem czasu autonomię. Status dominium uzyskała jako pierwsza Kanada w 1867 roku, następnie Australia (1901) i Nowa Zelandia (1907 r.).

Statut westminsterski z 1931 roku określił dominium jako suwerenny kraj, stowarzyszony z brytyjską Wspólnotą Narodów (Commonwealth of Nations), uznający jednocześnie formalne zwierzchnictwo korony brytyjskiej.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003,