Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Doktryna Tobara PDF Print Email
D

Doktryna Tobara - jest to doktryna legitymizmu demokratycznego skierowana w formie propozycji do państw Ameryki Łacińskiej, wysunięta przez ministra spraw zagranicznych Ekwadoru Tobara w deklaracji z 15 marca 1907 r. Postulował on, by państwa amerykańskie działające wspólnie odmawiały uznania wszystkich rządów ustanowionych w drodze rewolucyjnej, sprzecznie z porządkiem konstytucyjnym.

Swój obowiązujący wyraz prawny doktryna ta znalazła częściowo w konwencji dodatkowej do traktatu ogólnego o pokoju i przyjaźni między Gwatemalą, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą i Salwadorem z 20 grudnia 1907 r. Artykuł 1 tej konwencji przewidywał: "Rządy Wysokich Układających się Stron nie będą uznawały żadnego rządu, który by doszedł do władzy w którejkolwiek z pięciu Republik w drodze zamachu stanu lub rewolucji przeciwko uznanemu rządowi, póki przedstawicielstwo narodu, swobodnie wybrane, nie zreorganizowało kraju w formie konstytucyjnej". Jeszcze dalej szedł art. 11 traktatu ogólnego o pokoju i przyjaźni z 7 lutego 1923 r., zawarty między tymi samymi państwami. Zobowiązywał on strony do nieuznawania rządów nawet przy istnieniu atrybutów konstytucjalności, jeśli w ich skład wchodziły osoby kierujące przewrotem, ich krewni lub kierownictwo państwa i armii z okresu przewrotu. Doktryna Tobara została w praktyce zastosowana przez prezydenta Wilsona, który 11 marca 1913 r. sformułował wytyczne polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej. Legitymizm demokratyczny jednak nie został zaaprobowany w powszechnym prawie międzynarodowym.

Praktyka państw wobec rządów pozakonstytucyjnych uznanego już podmiotu jest niejednolita. W pewnych przypadkach państwa trzecie traktują je jako nieistniejące, w innych - utrzymują z nimi stosunki poniżej granicy uznania, w jeszcze innych mogą wreszcie stać na stanowisku, że odmowa bądź udzielenie uznania oznacza interwencję niezgodną z suwerennością uznanego podmiotu prawa międzynarodowego.