Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Derelikcja PDF Print Email
D

Przykładem utraty terytorium, której nie towarzyszy nabycie przez inny podmiot prawa międzynarodowego, jest derelikcja, kiedy to państwo przestaje faktycznie wykonywać na jakimś obszarze swe kompetencje i porzuca go, co prowadzi do przekształcenia go, choćby chwilowego, w ziemię niczyją. Wszystkie sposoby utraty terytorium dadzą się sprowadzić do wspólnego mianownika. Jest nim brak lub niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, przy czym dla prawa międzynarodowego obojętne są powody, dla których państwo traci swe zwierzchnictwo terytorialne, pod warunkiem że nie jest następstwem zabronionego przez prawo użycia siły.

Z tego względu we współczesnym prawie międzynarodowym wyłączona jest możliwość utraty terytorium przez zawojowanie. Podobnie nie jest równoznaczna z utratą terytorium przejściowa niemożność wykonywania kompetencji państwowych, w wyniku okupacji wojskowej lub pokojowej, czy ograniczenie wykonywania kompetencji wynikające z umów o bazach wojskowych lub dzierżawie. Umowy te bowiem nie przynoszą prawa do terytorium, nie mogą więc być stawiane na równi z umowami o cesji.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.