Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Depesze dyplomatyczne PDF Print Email
D

W praktyce dyplomatycznej szeroko stosowane są depesze dyplomatyczne, a szczególnie gdy wymagany jest pośpiech i braknie innych połączeń. Utrzymane są w stylu i języku dyplomatycznym obowiązującym przy redagowaniu pism dyplomatycznych, przy stosowaniu jednak w razie konieczności niezbędnej oszczędności słów. Depesz dyplomatycznych używa się m.in. dla przekazywania wszelkiego rodzaju życzeń oficjalnych, np. z okazji świąt narodowych, kondolencji, jak również wyjątkowo, nawet w takich sprawach, jak przesłanie pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej, udziału w konferencji itp.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.