Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Emigracja PDF Print Email
E

Emigracja, zajmuje ważne miejsce w życiu wewnętrznym wielu współczesnych państw. Można ją podzielić na zarobkową (ekonomiczną) i polityczną. Ta pierwsza jest najliczniejsza i dzięki niej rozwinęły się takie kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i wiele krajów Ameryki Łacińskiej. Generalnie ludzie emigrują z krajów biednych i ludnych "za chlebem", jedni - by się dorobić i wrócić do macierzystego kraju, a inni pozostają na zawsze. Emigracja polityczna ma miejsce wtedy, gdy w jakimś kraju dokonuje się przewrót polityczny, instalują się dyktatorskie reżimy. Wtedy w poszukiwaniu wolności ludzie udają się na emigrację, by mieć lepsze, demokratyczne warunki rozwoju. Tylko część z nich wraca gdy zmienią się powody ich emigracji. Emigracja, gdy jest liczniejsza, organizuje się, by zachować własną kulturę, język, religię oraz by uzyskiwać wsparcie rodaków w nowym kraju np. w wyborach. Często wśród emigracji występują podziały polityczne i wzajemne zwalczanie się (rywalizacja) różnych grup. W życiu niektórych krajów nadal istnieje dopływ nowych emigrantów, który jest kontrolowany (planowany przez ustalanie limitów) przez rządy, np. Australii, USA czy Kanady. Emigracja może okazywać znaczną pomoc swoim krajom pochodzenia. Może być to pomoc polityczna i ekonomiczna krajowi i rodzinom.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.