Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Eksklawa PDF Print Email
E

Eksklawa jest częścią terytorium innego państwa położoną wewnątrz terytorium danego kraju.

Terytorium obce, należące do innego państwa, jest określane jako eksklawa. Takie terytorium jest wykluczone z przestrzeni narodowej danego państwa, ale równocześnie jest nią otoczone. Niektóre z eksklaw w Europie i innych regionach świata to zminiaturyzowane społeczności lokalne, np. Llivia jest małą hiszpańską eksklawą we Francji, Buesingen - niemiecką eksklawą w Szwajcarii, Baarle - belgijską eksklawą w Holandii.

Terminy eksklawa i enklawa odnoszą się do tego samego terytorium spełniającego tak samo zdefiniowane kryteria. Ich stosowanie zależy jedynie od kontekstu - w państwie, które ma część własnego terytorium na obszarze innego państwa nazywa się je enklawą, a w kraju, na terytorium którego ta enklawa jest położona, określa się ją mianem eksklawy.

Enklawy i eksklawy były bardzo rozpowszechnione w Europie średniowiecznej. Dzisiaj są to polityczno-administracyjne relikty.