Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Edukacja dla bezpieczeństwa PDF Print Email
E

Edukacja dla bezpieczeństwa - określony system dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków masowego przekazu, organizacji społecznych i stowarzyszeń służącej upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.