Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Etnotyp, etnocyd, genocyd PDF Print Email
E

Etnotyp to pojęcie charakterystyczne dla etnologii XIX-wiecznej, obecnie rzadko już używane ze względu na brak możliwości sformułowania obiektywnych i porównywalnych kryteriów typologii etnosów. W związku z tym każda klasyfikacja jest w gruncie rzeczy subiektywną formą pewnej oceny wartościującej określony etnos.

Etnotyp ma stanowić podsumowanie, syntetyczny obraz (niezależny od różnic socjalnych, kulturowych i innych występujących pomiędzy poszczególnymi jednostkami) stereotypowych sądów i twierdzeń (opartych na schematycznym i uproszczonym widzeniu pewnej kategorii osób) dotyczących cech osobniczych członków danej grupy etnicznej lub jej właściwości jako całości.

La Fontaine napisał, że każdy kraj "rodzi" swój sposób myślenia. Bardzo często etniczne stereotypy mają swoje popularne określenia, nieraz pejoratywne: np. Makaroniarz (Włoch), Jankes (Amerykanin), Szwab (Niemiec), Pepik (Czech), Iwan (Rosjanin), Bosch (tak dawniej nazywano Niemców we Francji).

Etnotyp może być także utożsamiany z określoną wspólnotą regionalną - np. Bawarczycy, Tyrolczycy, Ślązacy, Sybiracy, Sycylijczycy itp.

Etnocyd - to polityka zaprzeczająca etnicznej i kulturowej tożsamości i samookreślaniu grupy, zazwyczaj bez fizycznego niszczenia jej przedstawicieli, mająca na celu destrukcję tożsamości kulturowej danej grupy etnicznej, najczęściej będącej w konflikcie z inną grupą dominującą na określonym terytorium.

Genocyd - to polityka polegająca na unicestwianiu fizycznym grupy etnicznej manifestującej swoją odrębność kulturową.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.