Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Etnocentryzm PDF Print Email
E

Etnocentryzm - rodzaj postawy wartościującej, w której cechy pochodzeniowe i kulturowe własnej grupy etnicznej ocenia się szczególnie wysoko, przyjmując je jako wzorzec przy opisie i ocenie innych narodów. Etnocentryzm jest związany z silną świadomością przynależności do własnego etnosu.

Pochodzenie etniczne określa w znacznym stopniu charakter, normy i wzorce zachowania, a także inne cechy społeczno-ekonomiczne i psychologiczne, co w pewien sposób determinuje stosunek do innych (obcych). W określonych sytuacjach postawa etnocentryczna prowadzić może do podejrzliwości, poniżania i odrzucenia przedstawicieli innych etnosów - najczęściej z powodu braku o nich rzetelnej wiedzy. Etnocentryzm łatwo może zmienić się w nacjonalizm i szowinizm, a nawet w rasizm - gdy dochodzi do niskiej oceny porównawczej członków innej rasy.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.