Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

ETA PDF Print Email
E

ETA - organizacja Basków walcząca o daleko idącą samodzielność w stosunku do centralnego rządu Hiszpanii. Baskowie zamieszkują północno-zachodnią część Hiszpanii i południowo-zachodniej Francji. Ludność liczy ok. 1 min osób. Baskowie żyją też w liczbie 250 tys. osób w krajach Ameryki Łacińskiej jako emigranci. Baskonia obejmuje obecnie trzy prowincje. Główne miasta to Bilbao, San Sebastian i Vitoria. W 1936 Baskowie utworzyli autonomiczną republikę, lecz w 1939 dyktatura gen. Franco ją zlikwidowała. Podziemna organizacja hiszpańskich Basków - ETA (od baskijskich słów "baskijski kraj i wolność") prowadzi od lat walkę o prawa narodu baskijskiego łącząc siew tym z Baskami po francuskiej stronie granicy. Głośną akcją ETA było wysadzenie 20 XII 1973 w Madrycie samochodu premiera Hiszpanii, admirała Carrero Blanco. Najwięcej rozgłosu, ale i represji wywołują częste zamachy terrorystyczne ETA, skierowane przeciwko wojskowym, policjantom, funkcjonariuszom władz hiszpańskich. Przynoszą one wiele ofiar i strat. Jednak nadal toczy się walka o prawa, wolność i samostanowienie Basków. Rząd hiszpański zwalcza ETA współdziałając z władzami francuskimi. Tylko polityczne rokowania mogą przynieść rozwiązanie tego konfliktu.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.