Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Gwiezdne Wojny PDF Print Email
G

Gwiezdne Wojny (Star Wars), potoczna nazwa Inicjatywy Obrony Strategicznej Stanów Zjednoczonych (ang. Strategie Defense Initiative - SDI) ogłoszona przez Ronalda Reagana 23 III 1983 Zawierała upoważnienie administracji amerykańskiej i Pentagonu do podjęcia szerokiego programu badawczego i rozwojowego systemu obrony rakietowej w Kosmosie. Plan amerykański przewidywał rozmieszczenie w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi wielowarstwowego systemu rakiet strategicznych. 61 1984 Reagan podpisał Dyrektywę Bezpieczeństwa Narodowego nr 119. Przeznaczono w niej 26 mld dolarów na realizację tego planu w ciągu 5 lat. Środki te miały być zainwestowane w realizację pięciu programów dotyczących: - środków wykrywania, rozpoznania i obserwacji celów; - broni ukierunkowanej energii; - broni wykorzystującej energię kinetyczną; - analizy systemów i ich współdziałania; - zabezpieczenia logistycznego. Wstępne rozmieszczenie komponentów SDI miało nastąpić w latach 1994 - 1995. W marcu 1985 USA zaprosiły sojuszników z NATO oraz Izrael, Japonię i Australię do udziału w realizacji programu badawczego SDI. W tym samym roku przeprowadzono pierwszą udaną próbę zniszczenia w przestrzeni kosmicznej orbitującego obiektu (satelita) za pomocą rakiety antysatelitarnej. Następnie przeprowadzono próby z rakietami ASAT oraz laserami jako bronią kosmiczną. Testowano również systemy naprowadzania i kontroli. W1985 utworzono w USA czwarte (obok sił lądowych, morskich i powietrznych) Zjednoczone Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. ZSRR zapowiedział podjęcie działań, z nakładem niższych niż amerykańskie kosztów, które miały "zdeprecjonować program gwiezdnych wojen". SDI przyczyniła się do narastania trudności związanych z interpretacją postanowień układu między ZSRR i USA o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 26 V 1972 (ABM) i utrudniła inne rokowania rozbrojeniowe. W 1993 USA odstąpiły od realizacji programu "gwiezdnych wojen".