Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Gospodarka mieszana PDF Print Email
G

Wolny rynek stwarza warunki, w których jednostka kierująca się własnym interesem nie jest poddawana żadnym ograniczeniom ze strony państwa. W gospodarce nakazowej zakres swobód ekonomicznych jednostek jest bardzo ograniczony, gdyż większość decyzji podejmuje rząd na szczeblu centralnym. Między tymi dwoma krańcowymi przypadkami mamy do czynienia z gospodarką mieszaną.

W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje także zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem.

W większości krajów występuje gospodarka mieszana, choć niektóre z nich są bliższe gospodarkom nakazowym, a inne - gospodarkom wolnorynkowym. Nawet w krajach Bloku Wschodniego konsumenci dysponowali pewną swobodą dokonywania zakupów. Prywatne rolnictwo współistnieje z rolnictwem skolektywizowanym. Z kolei nawet w takich krajach, jak USA, gdzie podejście wolnorynkowe jest najbardziej popularne, dostrzegamy znaczny udział państwa w dostarczaniu dóbr i usług publicznych, redystrybucji dochodu za pomocą podatków i płatności transferowych oraz regulacji rynków.