Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Gospodarka centralnie planowana PDF Print Email
G

Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowy urząd planowania decyduje o tym, co, jak i dla kogo się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników.

Planowanie tego rodzaju jest zadaniem wielce skomplikowanym i gospodarka nakazowa, gdzie wszystkie bez wyjątku decyzje są podejmowane przez państwo, praktycznie nigdzie nie występuje. Jednak w wielu krajach, np. w Chinach, w dawnych krajach Bloku Wschodniego oraz na Kubie, zakres centralnego zarządzania i planowania był bardzo znaczny. Państwo, będące właścicielem fabryk i ziemi, decydowało o tym, co ludzie powinni konsumować, jak wytwarzać i ile pracować.