Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

IGAD PDF Print Email
I

Międzyrządowa Organizacja ds. Rozwoju (Intergovernmental Authority on Development - IGAD) została IGAD utworzona w 1996 r. jako następczyni Międzynarodowej Or­ganizacji ds. Suszy i Rozwoju (Intergovernmental Autho­rity on Drought and Development - IGADD), powstałej w 1986 r. Mimo że wielka klęska suszy z lat 70. i 80. XX w. została opanowana (a była ona przyczyną założenia IGAD), jednym z najważniejszych problemów, z jakimi muszą się bory­kać członkowie, jest deficyt wody pitnej. Siedziba organizacji znajduje się w stolicy Dżibuti, która nosi tę samą nazwę jak państwo. W skład IGAD wchodzi 6 państw (Dżibuti, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan i Uganda), które poza Kenią należą do najsłabiej rozwiniętych.

Najważniejszym organem IGAD jest Zgromadzenie Szefów Państw i Rządów. Pozostałe to: Rada Ministrów, Komitet Am­basadorów (w którego skład wchodzą ambasadorowie państw członkowskich akredytowani w Dżibuti), Sekretariat, Dyrek­toriat ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Społecznego, Dyrektoriat ds. Rolnictwa i Środowiska, Dyrektoriat ds. Pokoju i Bezpieczeństwa, Dyrektoriat ds. Administracji i Finansów oraz Unia Międzyparlamentarna IGAD z siedzibą w stolicy Etiopii, Addis Abebie. Jednym z największych osiągnięć or­ganizacji jest przyczynienie się do zawarcia pokoju w Sudanie w 2005 r.