Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Irredenta PDF Print Email
I

Irredenta (łac. Italia irredenta - niewyzwolona Italia) - tendencje wyrażane przez ruch polityczny (irredentyści) we Włoszech, określający jako irredentę obszary zamieszkałe przez ludność włoską (Południowy Tyrol, Triest, Istria, Fiume), która po traktacie berlińskim z 1878 pozostała poza granicami Włoch. Celem irredentystów było przyłączenie tych obszarów do ojczyzny. Zamiary te częściowo urzeczywistniono po I wojnie światowej. W szerszym znaczeniu irredenta oznacza dążenie do połączenia z państwem macierzystym tych części narodu i zamieszkałych precz nie terytoriów znajdujących się najczęściej w pobliżu granic państwa macierzystego. Czynnikiem sprzyjającym irredencie jest wspólnota pochodzenie, kultury, tradycji historycznej i świadoma wola zbiorowa. Współcześnie tendencje irredentystyczne przejawiają się m.in. w Irlandii Północnej (Ulster), w Kosowie i Górnym Karabachu.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.