Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Inflacja PDF Print Email
I

Inflację można zdefiniować jako proces względnie powolnego, stale postępującego i nieodwracalnego wzrostu ogólnego poziomu cen. Definicja ta pomija jednak problemy społeczno-ekonomiczne, związane z inflacją oraz nie nawiązuje do przyczyn ją wywołujących. W zależności od rocznego tempa zmiany cen rozróżniamy inflację pełzającą (wzrost cen 3 - 5% rocznie), inflację galopującą (wzrost cen od 10 - 20% rocznie) i hiperinflację (wzrost cen powyżej 50% rocznie).

Zjawiska inflacyjne mogą być wynikiem niewłaściwej polityki fiskalno-monetarnej.

Najbardziej negatywnie jest oceniana hiperinflacja, gdyż jej skutkiem jest zwykle załamanie koniunktury gospodarczej, rozprzężenie systemu pieniężnego i niesprawiedliwy podział dochodu narodowego. Wielu ekonomistów natomiast uważa, że inflacja pełzająca jest zjawiskiem pozytywnym, pobudzającym aktywność gospodarczą. Uważa się też, że inflacja pełzająca wykazuje tendencję do "samoprzyspieszania", a tym samym do nasilania jej negatywnych skutków ekonomiczno-społecznych.

Źródło: W. Lejman, S. Mikosik, J. Szpakowski, Ekonomia: przewodnik dla studiujących, Łódź 2002.