Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Ius soli PDF Print Email
I

Zgodnie z zasadą "prawa ziemi" obywatelstwo nabywa się wedle miejsca urodzenia i nie zależy ono od obywatelstwa rodziców. Rozwiązanie to jest stosowane zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej. W praktyce najczęściej spotyka się obecnie łączne występowanie obu zasad. Rezultatem łącznego stosowania obu zasad jest traktowanie jako swego obywatela zarówno dziecka urodzonego przez własnych obywateli poza granicami kraju, jak też dziecka cudzoziemców urodzonego na terytorium danego państwa. Polska stosuje zasadę "prawa krwi", gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Ustawa z roku 1962 dopuszcza nabycie obywatelstwa na podstawie "prawa ziemi" przez dziecko znalezione lub urodzone na terytorium RP, gdy oboje rodzice nie są znani bądź ich obywatelstwo nie jest określone lub są bezpaństwowcami.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.