Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Ius sanguinis PDF Print Email
I

Stosownie do zasady "prawa krwi" obywatelstwo jednostki określa się wedle obywatelstwa rodziców. Zasada ta występuje m.in. w ustawodawstwie Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Norwegii, Włoch, przy czym niekiedy przy stosowaniu "prawa krwi" podkreśla się dominującą pozycję mężczyzny.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.