Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kredyty, rodzaje kredytów PDF Print Email
K

Kredyt krótkoterminowy

Kredyt krótkoterminowy służy do finansowania bieżących operacji przedsiębiorstw, udzielany jest na okres nie dłuższy niż rok.

Kredyt średnioterminowy

Kredyt średnioterminowy służy do finansowania zakupów środków produkcji, udzielany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Kredyt długoterminowy

Kredyt służący do finansowania większych inwestycji, udzielany na okres ponad 5 lat.