Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kontrasygnata PDF Print Email
K

Kontrasygnata (łac. contra - przeciw, signare - znaczyć, pieczętować) - podpis złożony obok podpisu głównej osoby na akcie, który dla swojej ważności tego wymaga. Dotyczy to w szczególności podpisania aktu urzędowego głowy państwa (prezydenta, monarchy) przez premiera lub ministra, co oznacza, że składający podpis przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną i polityczną za ten akt.