Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Konkordat PDF Print Email
K

Konkordat - umowa zawierana pomiędzy Watykanem a innym państwem. Dotyczy przede wszystkim wykonywania władzy duchownej i administracji majątkiem kościelnym. W konkordacie regulacji prawnej podlegają prawa majątkowe Kościoła Katolickiego, sprawy dotyczące zawierania małżeństw, status cmentarzy wyznaniowych, nauki religii itp. Po raz pierwszy Polska podpisała konkordat 10 lutego 1925. Po zakończeniu II wojny światowej rząd polski podjął 12 września 1945 uchwałę potwierdzającą, że konkordat przestał obowiązywać z winy Stolicy Apostolskiej. Watykan (Stolica Apostolska) nie uznał Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Poza tym oskarżono Stolicę Apostolską o mianowanie niemieckich administratorów apostolskich w polskich diecezjach (m.in. chełmińskiej i gnieźnieńsko-poznańskiej). W 1993 Polska podpisała nowy konkordat z Watykanem. Nadal nie został on ratyfikowany (październik 1996).

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.