Konfederacja Print
K

Konfederacja - jest to luźny związek państw oparty na umowie międzynarodowej dla prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Z reguły nie ma centralnej władzy wykonawczej. Państwa związkowe pozostają suwerennymi i samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego, natomiast związek może mieć ograniczoną podmiotowość. Konfederacja współcześnie nie występuje. Jej historycznymi przykładami są: konfederacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1776-1787, konfederacja szwajcarska w latach 1648-1848 i Związek Niemiecki w latach 1815-1866. Wszystkie trzy wspomniane konfederacje przekształciły się z czasem w federacje.