Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kondominium PDF Print Email
K

Kondominium jest to dominium uzależnione od dwóch krajów, np. byłe francusko-angielskie kondominium Nowych Hebrydów na Pacyfiku (dzisiaj niezależny kraj Vanuatu). Od 1919 do 1952 roku Sudan miał status kondominium brytyjsko-egipskiego: w tym przypadku Sudan znajdował się całkowicie w angielskiej strefie wpływów, ponieważ sam Egipt stanowił półkolonię Wielkiej Brytanii.