Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kolonializm PDF Print Email
K

Kolonializm jest to rodzaj polityki państwa - metropolii - mający na celu zdobycie i eksploatację nowych obszarów, ważnych m. in. ze względów strategicznych i ekonomicznych. System kolonializmu ukształtował się w XIX wieku w wyniku rywalizacji państw o nowe posiadłości, przede wszystkim w Azji, Afryce i Oceanii.

Charakterystyczne dla kolonializmu było zupełne nieposzanowanie praw ludności miejscowej oraz jej instytucji społecznych i kultury. W swojej istocie kolonializm jest polityczno-ekonomicznym i wojskowym praktykowaniem rasizmu w formie bezpośredniej.

System kolonializmu rozpadł się całkowicie dopiero po II wojnie światowej i dzisiaj dawne kolonie są już państwami niezależnymi, w większości zaliczanymi do grupy krajów rozwijających się. Mimo formalnej niepodległości tych państw obecność gospodarcza byłych metropolii (głównie handlowo-finansowa) jest w nich oczywista. Obserwuje się ogromne wpływy kulturowe i militarne dawnych mocarstw kolonialnych - np. francuskie jednostki wojskowe stacjonują nadal w wolnych krajach afrykańskich, takich jak: Czad, Gabon, Kongo, Republika Środkowoafrykańska i Dżibuti.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.