Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Koalicja PDF Print Email
K

Koalicja to ugrupowanie rywalizujących aktorów politycznych, których zbliżyło poczucie wspólnego zagrożenia lub świadomość, że działając oddzielnie nie osiągną swoich celów. Koalicje wyborcze to sojusze, dzięki którym partie uzgadniają, że nie będą ze sobą rywalizować, aby maksymalnie zwiększyć swoją reprezentację. Koalicje ustawodawcze to porozumienia między co najmniej dwiema partiami, których celem jest poparcie konkretnej ustawy lub programu. Natomiast rządy koalicyjne to formalne porozumienia pomiędzy co najmniej dwiema partiami, które pociągają za sobą międzypartyjną dystrybucję tek ministerialnych. Ich motywacją jest zwykle potrzeba zagwarantowania większościowej kontroli nad zgromadzeniem. "Wielka koalicja" lub "rząd narodowy" składa się z wszystkich większych partii, jednak najczęściej powstaje jedynie w okresach kryzysów państwowych lub gospodarczych.

Źródło: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.