Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Klęska żywiołowa PDF Print Email
K

Klęska żywiołowa - zdarzenie, które powoduje lub może spowodować degradację środowiska, stwarzające poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi lub zasobów przyrody oraz działalności gospodarczej.