Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Klauzula wzajemności PDF Print Email
K

Klauzula wzajemności polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli (osób prawnych, statków, towarów) układającej się drugiej strony w ten sposób, w jaki jej obywatele (osoby prawne, statki, towary) są traktowani przez to państwo. W treści swej klauzula wzajemności często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących.