Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Klauzula o ratyfikacji lub zatwierdzeniu PDF Print Email
K

Klauzule o ratyfikacji lub zatwierdzeniu są często umieszczane w postanowieniach końcowych umowy. Przewidują one ratyfikację lub zatwierdzenie umowy przez układające się strony. Jeżeli umowa podlega w jednym państwie ratyfikacji, a w innym zatwierdzeniu, to wówczas zamieszcza się klauzulę o przyjęciu zgodnie z prawem każdej umawiającej się strony. Często w umowach spotykamy klauzule dotyczące daty wejścia w życie umowy lub określające czas jej obowiązywania.