Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Klauzula narodowa PDF Print Email
K

Klauzula narodowa (traitement national) polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli (osób prawnych, statków, towarów) drugiej strony tak, jak traktuje własnych obywateli (osoby prawne, statki, towary). Klauzula ta nie obejmuje nigdy praw politycznych, które przysługują tylko obywatelom.