Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Klauzula największego uprzywilejowania PDF Print Email
K

Klauzula największego uprzywilejowania polega na zobowiązaniu do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów, które przyznane zostały lub zostaną przyznane w przyszłości jakiemukolwiek trzeciemu państwu. Klauzula największego uprzywilejowania znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać różnym ograniczeniom, wyłączającym spod jej działania prawa przyznawane bądź to państwom danego regionu lub związanym z danym państwem innymi szczególnymi więzami, bądź też określone kategorie spraw (np. sprawy związane z małym ruchem granicznym).