Klauzula arbitrażowa i koncyliacyjna Print
K

Klauzule arbitrażowa i koncyliacyjna zobowiązują układające się strony do przekazywania wszelkich sporów wynikłych na tle stosowania umowy do sądu rozjemczego bądź też do rozpatrzenia przez komisję koncyliacyjną.