Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kapitał rzeczowy PDF Print Email
K

Kapitał rzeczowy są to maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane w produkcji.

Firma Elektronic World posiada niewielką ilość kapitału rzeczowego. Wynajmuje bowiem pomieszczenia biurowe, maszyny do pisania i biurka. W rzeczywistości jednak przedsiębiorstwa często kupują poszczególne elementy kapitału rzeczowego. Termin kapitał stosowany jest przez ekonomistów do określenia dóbr, które nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego. Budynki i ciężarówki są elementami kapitału, ponieważ mogą być wykorzystywane przez wiele lat. Energia elektryczna nie jest dobrem kapitałowym, gdyż całkowicie zużywa się ją w procesie produkcyjnym w danym okresie. Ekonomiści określają dobra kapitałowe zamiennymi terminami środki trwałe lub aktywa rzeczowe.

W jaki sposób przy obliczaniu zysków i kosztów należy traktować koszt dobra kapitałowego? Istota podejścia do tego problemu polega na tym, że w rocznych kosztach przedsiębiorstwa umieszcza się jedynie koszt zużycia danego dobra kapitałowego, a nie koszt jego zakupu. Jeżeli firma Elektronic World dzierżawi całość wyposażenia kapitałowego, to koszty ograniczają się tylko do sumy opłat dzierżawnych.

Przypuśćmy jednak, że Elektronic World zakupuje na początku roku 8 maszyn do pisania, płacąc za każdą 1000$. W kalkulacji rocznych kosztów i zysków nie można przyjąć sumy 8000$ jako kosztu maszyn do pisania. Kosztem jest jedynie wartość rocznego zużycia maszyn. Załóżmy, że zużycie w ciągu roku obniżyło początkową wartość każdej z maszyn z 1000$ do 700$. Ekonomiczny koszt wykorzystania 8 maszyn do pisania w danym roku wynosi wobec tego 2400$ (8 x 300$). To właśnie zużycie albo - inaczej - amortyzacja stanowi roczny koszt związany z wykorzystaniem maszyn do pisania.