Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kanał morski PDF Print Email
K

Międzynarodowymi kanałami morskimi nazywa się sztuczne drogi wodne łączące dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie. W kanałach stanowiących wody wewnętrzne państwa obowiązuje wolność żeglugi, ustanowiona umowami międzynarodowymi. Umiędzynarodowienie kanału dotyczy wolności żeglugi, nie wpływa natomiast na położenie prawne tzw. strefy kanału, która stanowi integralną część terytorium państwa. Wolność żeglugi obowiązuje obecnie na trzech międzynarodowych kanałach: Sueskim, Panamskim i Kilońskim.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.