Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kurs walutowy PDF Print Email
K

Kurs walutowy jest ceną jednej waluty narodowej wyrażoną w drugiej walucie. Jeżeli mówimy, że 1 euro jest równe 3,50 złotego, to podajemy tym samym kurs euro w złotych. Możemy także użyć tzw. kursu odwrotnego i stwierdzić, że 1 złoty jest równy 0,2857 euro. Z ekonomicznego punktu widzenia w obu przypadkach kurs ten jest jednakowy.

Kurs walutowy zwykło się przedstawiać w sposób skrótowy, najczęściej z użyciem symbolu danej waluty. W dziale finansowym gazety, w banku lub kantorze walutowym możemy zatem przeczytać np., że 1 EUR = 3,5 PLN lub 1 USD = 4,5 PLN. Przy takiej prezentacji kursów walutowych pewną rolę odgrywa tradycja, a także znaczenie poszczególnych walut narodowych w finansach międzynarodowych. Z tych względów, porównując dolar amerykański i inne waluty, na pierwszym miejscu wymieniamy dolar, podając jego cenę w jenach, złotych itp. Dolar jest wówczas walutą bazową, w stosunku do której notowane są ceny innych walut. Wyjątek stanowi funt brytyjski, który nawet w porównaniu z dolarem jest wymieniany na pierwszym miejscu, stając się tym samym walutą bazową (np. 1 GBP = 1,9 USD).

Mówiąc o liczbowym wyrażeniu kursów, warto na koniec zaznaczyć, że relacje wymienne walut nie są odbiciem ani siły określonego pieniądza narodowego, ani danej gospodarki narodowej. Wśród walut, których kurs wyrażony w dolarze przekracza 1, są zarówno waluty krajów o rozwiniętych i stabilnych gospodarkach np. Wielka Brytania i Nowa Zelandia), jak i krajów rozwijających się (np. Jordania).

0 sile danej waluty świadczy bowiem przede wszystkim trwałość jej kursu oraz to, czy dany kraj ma trudności z jego utrzymaniem.

W przedstawionym wyżej ujęciu kurs walutowy nie pozwala nam na określenie tendencji do jego zmian. Stąd też, zwłaszcza w analizach tendencji długookresowych, bardzo przydatne jest posiadanie narzędzia ukazującego zachowanie waluty danego kraju w stosunku do walut głównych partnerów handlowych. Temu celowi służy kurs efektywny. Jest on kursem średnim ważonym, w którym funkcję wagi pełni względny udział poszczególnych partnerów w całkowitym eksporcie i imporcie danego kraju.

Będąc przelicznikiem jednej waluty na drugą, kurs walutowy pełni dwie ważne i związane z sobą funkcje: informacyjną i cenotwórczą. W swej funkcji informacyjnej kurs stanowi informację dla podmiotów gospodarczych, państwa i osób prywatnych, na podstawie której podejmują one decyzje gospodarcze. Polski producent obuwia, pragnący kupić we Włoszech nowoczesną maszynę do produkcji, zbierając informacje niezbędne do podjęcia decyzji, interesuje się nie tylko technicznymi walorami maszyn i ich cenami w euro, ale również kursem euro. Student rozważający możliwość wyjazdu na narty do Szwajcarii interesuje się nie tylko ceną noclegów i wyciągów, ale również kursem franka szwajcarskiego. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku poziom kursu walutowego może decydować o dojściu do transakcji kupna lub o wyjeździe.

O funkcji cenotwórczej mówimy wówczas, gdy kurs walutowy staje się faktycznym przelicznikiem służącym do wyrażenia ceny dobra eksportowanego czy importowanego w pożądanej walucie.

Źródło: A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.