Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Ksenofobia PDF Print Email
K

Ksenofobia - termin wywodzący się z greckiego ksenos - obcy. Oznacza on nienawiść do cudzego, obcego, podejrzliwość w stosunku do inności i odmienności. Ksenofobia wyrażana jest we własnym kraju w stosunku do cudzoziemców i mniejszości etnicznych. Interesującym faktem jest, że aktywnymi ksenofobami bywają nieraz potomkowie wcześniejszych imigrantów, tzw. neofici drugiej generacji. W ten sposób, świadomie lub nie, okazują oni swoją lojalność wobec państwa i potwierdzają całkowitą asymilację. Religijne, etniczno-kulturowe, językowe i inne różnice stwarzają warunki do wzrostu ksenofobii.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003,