Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Federacja PDF Print Email
F

Federacja - z punktu widzenia prawa międzynarodowego istotą federacji jest posiadanie centralnych organów, w związku z czym występuje ona jako jeden podmiot prawa międzynarodowego. Państwa związkowe rezygnują z prowadzenia stosunków międzynarodowych na rzecz federacji i nie mają w związku z tym w ogóle lub mają w bardzo ograniczonym stopniu zdolność do czynności w stosunkach międzynarodowych. W konsekwencji części państwa związkowego nie są podmiotami prawa międzynarodowego. Państwami federacyjnymi, poza najbardziej znanym - Stanami Zjednoczonymi, jest wiele państw Ameryki Łacińskiej: Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela. Do federacji, pozostawiającym częściom składowym ograniczoną zdolność do czynności prawnych, należą w Europie Szwajcaria i RFN. W pierwszym przypadku części składowe - kantony - mają pod pewnymi warunkami prawo zawierania umów międzynarodowych w sprawach gospodarczych i dobrosąsiedzkich, w drugim - landy - mogą zawierać m.in. umowy dotyczące przygranicznej współpracy komunikacyjnej. Państwem federacyjnym jest także Rosja (Federacja Rosyjska).