Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

LAFTA PDF Print Email
L

LAFTA (ang. Latin American Free Trade Association - Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej) - organizacja utworzona z inicjatywy CEPAL na mocy konwencji (tzw. Układ Montevideo) podpisanej 18 lutego I960 w Montevideo przez 8 państw Ameryki Łacińskiej. Członkami LAFTA są Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Meksyk, Paragwaj, Peru, Urugwaj i Wenezuela. Najwyższym organem LAFTA jest Konferencja Umawiających się Stron, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Zbiera się corocznie. Nadzoruje ona realizację postanowień Układu Montevideo, uchwala budżet, wybiera Prezesa i 2 Wiceprezesów, mianuje Sekretarza Wykonawczego, będącego jednocześnie Sekretarzem LAFTA. Każde państwo dysponuje jednym głosem w Konferencji. Najważniejszym organem w działalności organizacji jest Rada Ministrów Spraw Zagranicznych państw członkowskich, która podejmuje decyzje w większości spraw. Bieżącą działalnością kieruje Stały Komitet Wykonawczy, przy którym działają grupy robocze. Głównym celem LAFTA było zniesienie barier celnych jednak zdołano osiągnąć tylko pierwszy etap. Zróżnicowanie poziomów gospodarczych państw członkowskich od początku utrudniało działalność organizacji, podobnie jak obecność wielkich obcych inwestycji w gospodarce poszczególnych państw. Zagraniczne monopole kontrolowały najważniejsze dziedziny przemysłu państw LAFTA. W efekcie doszło do rozbicia organizacji na Grupę Dorzecza Lii Platy i Andyjski Wspólny Rynek. Poza grupami pozostał Meksyk. Siedzibą organizacji było Montevideo. Języki oficjalne: hiszpański, portugalski.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.