Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Listy zwalniające PDF Print Email
L

Prawie całkowicie zanikł zwyczaj pochwalnego potwierdzania odbioru przez głowę państwa przyjmującego listów odwołujących poprzedniego ambasadora, zwanych w języku polskim listami zwalniającymi rekredencyjnymi lub rekredencjałami (fr. lettres de recreance, ang. recredentials). We współczesnych podręcznikach prawa międzynarodowego, czy też protokołu dyplomatycznego rzadko wspomina się o listach zwalniających lub czasami myli się je z praktyką ponownego składania listów uwierzytelniających przez tego samego ambasadora, np. w przypadku objęcia tronu przez nowego monarchę lub rozpadu państwa federalnego i powstania nowych suwerennych państw lub też podniesienia klasy szefa misji dyplomatycznej z drugiej i trzeciej do pierwszej. Jeśli jednak chodzi o same listy zwalniające, to głowa państwa przyjmującego formalnie potwierdza w nich odbiór listów odwołujących, kończących misję poprzedniego ambasadora, wyrażając jednocześnie "zadowolenie", że w czasie swego urzędowania pełnił on swą misję w sposób zasługujący na "uznanie i szacunek" i zapewniając, że "z całą gorliwością" działał on na rzecz utrzymania i rozwijania stosunków przyjaźni "szczęśliwie istniejących" między obu państwami (analogiczne sformułowanie zamieszczane jest w listach odwołujących).

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.