Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Listy odwołujące PDF Print Email
L

Jest to dokument analogiczny pod względem formy do listów uwierzytelniających, a więc sformułowany w uroczystej formie, adresowany przez głowę państwa wysyłającego do głowy państwa przyjmującego, powiadamiający ją o zakończeniu misji ambasadora lub posła w państwie przyjmującym. Listy odwołujące, oprócz powiadomienia o położeniu kresu misji, jaką pełnił przy głowie państwa przyjmującego ambasador lub poseł, wyrażają jednocześnie, że przyczynił się on do zacieśnienia przyjaźni między obu państwami oraz podziękowania za wszystkie oznaki życzliwości okazane mu w toku jego misji. Obecnie coraz bardziej rozpowszechnia się praktyka, zgodnie z którą listy odwołujące (lettres de rappel) przekazuje głowie państwa przyjmującego nowo mianowany szef misji przy okazji składania swoich listów uwierzytelniających, a nie opuszczający państwo przyjmujące szef misji dyplomatycznej.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.