Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Maghreb PDF Print Email
M

Maghreb (arab. Al-maghrib - zachód): 1) nazwa arabskiej północno-zachodniej Afryki, obejmującej Maroko, Algierię, Tunezję, Libię. Pojęcie zostało wyodrębnione przez średniowiecznych autorów arabskich na podstawie łączącej te kraje wspólnoty językowej, religii i kultury oraz podobieństwa warunków naturalnych i rozwoju historycznego; 2) w latach 30. XX wieku nazwa nacjonalistycznego ruchu arabskiego na rzecz zjednoczenia krajów Maghrebu; 3) organizacja międzyrządowa ministrów gospodarki Algierii, Maroka i Tunezji pn. Stały Komitet Konsultatywny Maghreb, założony I października 1964z siedzibą w Tunisie. Linia kolejowa łącząca Maroko, Algierię i Tunezję, zbudowana w latach 1973-75 otrzymała nazwę Transmaghreb.