Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Monopolista PDF Print Email
M

Monopolista to wyłączny sprzedawca dobra lub usługi.

Monopoliści mogą osiągać wysokie zyski, ograniczając wielkość sprzedaży i podnosząc cenę. Ponieważ są jedynymi sprzedawcami, nie obawiają się konkurencji. W rezultacie konsumenci płacą za określone dobra lub usługi więcej niż powinni.

Pewne monopole są prawie nieuniknione. Większość przedsiębiorstw użyteczności publicznej (np. dostawcy gazu) to potencjalne monopole. Państwo może poddawać te przedsiębiorstwa regulacji, stosując kontrolę cen, lub może samodzielnie dostarczać odpowiednie produkty. Inne monopole mogą być sztuczne i powstawać w wyniku świadomych działań przedsiębiorstw. W takich przypadkach państwo interweniuje za pomocą przepisów o ochronie konkurencji, których celem jest jej ożywienie, a także zapobieganie monopolizacji i innym praktykom służącym kontroli podaży.

Każdego nabywcę lub sprzedawcę, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, określa się mianem posiadacza sity rynkowej lub siły monopolowej. Interwencja państwa, której celem jest ograniczenie siły rynkowej, np. poprzez zapobieganie ustanawianiu zbyt wysokich cen przez przedsiębiorstwa nią dysponujące, może poprawić alokację zasobów.

Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2000.