Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Modus vivendi PDF Print Email
M

Modus vivendi (łac. współżycie) - termin stosowany w języku dyplomatycznym, odnoszącym się do porozumień międzynarodowych, przyjętych w formie wymiany not. Ich cechą charakterystyczną jest kompromis lub tymczasowość. Modus vivendi zakłada, że porozumienie zostanie zastąpione trwałą regulacją (traktat), która rozstrzygnie ostatecznie zasadnicze problemy sporne.