Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota okólna PDF Print Email
N

Nota okólna (note circulaire) - jest to faktycznie nota werbalna, gdyż redagowana jest tak samo jak nota tego rodzaju. Różnica polega jedynie na tym, że rozsyłana jest przez jednego nadawcę równocześnie w identycznym brzmieniu do kilku lub wszystkich misji dyplomatycznych w stolicy danego państwa. Służy przeważnie informowaniu wszystkich misji bądź o stanowisku zajętym przez państwo wysyłające w danej kwestii politycznej, bądź o różnych faktach o znaczeniu porządkowo-technicznym, np. o wyjeździe i przyjeździe szefa misji, a ze strony ministerstwa spraw zagranicznych o sprawach dotyczących wszystkich misji, np. o nowych przepisach celnych, drogowych itp.

Nota okólna jest faktycznie powielana i stanowi swego rodzaju okólnik dyplomatyczny. Dlatego też egzemplarze jej są identyczne tak pod względem treści, jak i formy. Nosi ona tytuł "Nota Okólna" i adresowana jest do przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w stolicy danego państwa przyjmującego. Miejscowość i data umieszczane są pod tekstem z lewej strony. Zamiast podpisu wyciskana jest pieczęć.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.