Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota dyplomatyczna PDF Print Email
N

Nota dyplomatyczna jestem pojęciem ogólnym, służącym do określenia podstawowej formy pisemnego komunikowania się między ministerstwami spraw zagranicznych a misjami dyplomatycznymi oraz między samymi misjami dyplomatycznymi. Zasadą jest, że na notę odpowiada się w takiej samej formie, w jakiej została ona otrzymana. Noty redagowane są w specjalnym stylu, w formie i języku obowiązującym w dyplomacji. Język ten musi być jasny i zrozumiały z punktu widzenia ortografii i logiki. Przy redagowaniu pism dyplomatycznych muszą być ponadto ściśle przestrzegane zasady kurtuazji obowiązujące w stosunkach między państwami oraz zachowana forma wymagana dla danego rodzaju pisma dyplomatycznego, włącznie z formułami grzecznościowymi, tytułowaniem itp. Nota musi być sformułowana tak, by jasno wyrażała, z jednej strony, merytoryczną treść, a z drugiej, by na skutek jej redakcji i użytych w niej określeń adresat nie poczuł się dotknięty. Dlatego też np. używanie w nocie dyplomatycznej, nawet skierowanej do państwa nieprzyjacielskiego, niestosownych epitetów uwłacza przede wszystkim godności państwa wysyłającego notę.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.