Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota ad referendum PDF Print Email
N

Jest to rodzaj noty stosowany wyłącznie w sytuacjach, gdy misja lub pełnomocnik na skutek nieprzewidzianych okoliczności musi dla zajęcia definitywnego stanowiska uzyskać zgodę swego rządu. Przez wysłanie noty z wyraźną klauzulą, że zajęte stanowisko ma charakter ad referendum, a więc tymczasowe, do dalszego uzgodnienia, uzyskuje się zatem niezbędny czas na nadejście instrukcji. Poza powyższą klauzulą nota ad referendum nie różni się od not podpisanych i słownych pod względem formalnym. Noty ad referendum stosowane są obecnie bardzo rzadko ze względu na istniejące możliwości techniczne szybkiego uzyskania łączności ze swym rządem i otrzymania instrukcji. Na przykład w prawie traktatowym podpisanie umowy międzynarodowej ad referendum przez przedstawiciela państwa uważa się za ostateczne dopiero w przypadku potwierdzenia tego faktu przez jego państwo.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.