Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Niepodległość PDF Print Email
N

Niepodległość - podstawowa wartość określająca byt państwa i jego obywateli oraz rację stanu. Jest wyrazem niezależności jednego państwa od innych zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i stosunkach zewnętrznych z innymi państwami. Niepodległość jest stanem, który państwo może uzyskać, posiadać lub stracić. Związana jest również z tworzeniem i doskonaleniem narodowego systemu bezpieczeństwa, którego nadrzędnym celem jest ochrona i obrona suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. O niepodległości mówimy zazwyczaj wówczas, gdy naród uznaje organizację państwową za własną. Uznanie niepodległości i suwerenności jest również formalnym kryterium podmiotowości prawnej państwa na arenie międzynarodowej.